Καλώς ορίσατε στον ιστοχώρο του

Σεισμολογικού Σταθμού ΑΠΘ

Τρέχουσα Σεισμικότητα


DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 07:27:45
Latitude °N: 35.236
Longitude °E: 23.021
Depth (km): 1
Magnitude: 2.1
Mode: manual
Region: SW of Crete Isl. - S. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 06:52:37
Latitude °N: 37.215
Longitude °E: 20.544
Depth (km): 0
Magnitude: 2.3
Mode: manual
Region: South Ionian Sea - W. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 06:51:03
Latitude °N: 34.239
Longitude °E: 26.272
Depth (km): 0
Magnitude: 2.8
Mode: manual
Region: Crete, Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 03:34:56
Latitude °N: 38.245
Longitude °E: 21.751
Depth (km): 25
Magnitude: 2.9
Mode: automatic
Region: Gulf of Patras - W. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 01:05:06
Latitude °N: 38.19
Longitude °E: 21.65
Depth (km): 5
Magnitude: 2.6
Mode: automatic
Region: Gulf of Patras - W. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-25 00:21:00
Latitude °N: 39.441
Longitude °E: 20.453
Depth (km): 10
Magnitude: 2.8
Mode: automatic
Region: Epirus - NW Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 23:36:12
Latitude °N: 38.568
Longitude °E: 23.659
Depth (km): 62
Magnitude: 3
Mode: automatic
Region: Northern Evia - C. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 23:36:08
Latitude °N: 38.767
Longitude °E: 21.558
Depth (km): 5
Magnitude: 2.8
Mode: automatic
Region: Central Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 21:00:19
Latitude °N: 36.857
Longitude °E: 21.241
Depth (km): 113
Magnitude: 2.9
Mode: automatic
Region: SW of Peloponnese - SW Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 19:36:44
Latitude °N: 39.143
Longitude °E: 20.327
Depth (km): 101
Magnitude: 2.5
Mode: automatic
Region: Paxoi Isl. - NW Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 17:38:48
Latitude °N: 34.808
Longitude °E: 24.639
Depth (km): 95
Magnitude: 2.9
Mode: automatic
Region: SW of Crete Isl. - S. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 17:36:07
Latitude °N: 37.929
Longitude °E: 23.193
Depth (km): 28
Magnitude: 2.8
Mode: automatic
Region: Gulf of Corinth - C. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 17:35:22
Latitude °N: 39.325
Longitude °E: 16.596
Depth (km): 10
Magnitude: 4.2
Mode: automatic
Region: Southern Italy
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 15:05:38
Latitude °N: 35.782
Longitude °E: 25.537
Depth (km): 3
Magnitude: 2.9
Mode: manual
Region: South Aegean Sea - S. Greece
DATE (UTC)
Latitude °N
Longitude °E
Depth (km)
Magnitude
Mode
Region
DATE (UTC): 2024-05-24 14:56:26
Latitude °N: 38.963
Longitude °E: 23.178
Depth (km): 13
Magnitude: 3
Mode: manual
Region: Northern Evia - C. Greece

*Ο παραπάνω χάρτης εμφανίζει τους 15 τελευταίους σεισμούς. Για να δείτε όλη την τρέχουσα σεισμικότητα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την αντίστοιχη σελίδα του ιστοχώρου.

Γνωρίστε τον Σεισμολογικό Σταθμό ΑΠΘ​

Σχετικά με τον σταθμό
Ιστορία και χρήσιμες πληροφορίες για τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προσωπικό
Λίστα με το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του σταθμού καθώς και με τους αναλυτές που παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα.
Πρόγραμμα Υπηρεσιών
Ενημέρωση για το πρόγραμμα υπηρεσιών.
Επικοινωνία
Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό του σταθμού.

Ανακοινώσεις

Aνακοινωθέν σεισμού της 02/04/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ημερομηνία 02/04/2024 Ώρα (Ελλάδας) 15:33 Επίκεντρο (°Β/°Α) 36.51/27.74 Εστιακό Βάθος (km) 13km Απόσταση...
Aνακοινωθέν σεισμού της 31/03/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ημερομηνία 31/032024 Ώρα (Ελλάδας) 13:38 Επίκεντρο (°Β/°Α) 34,5\26,6 Εστιακό Βάθος (km) 5 km Απόσταση...
Aνακοινωθέν σεισμού της 29/03/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ημερομηνία 29/03/2024 Ώρα (Ελλάδας) 09 : 12 : 49 Επίκεντρο (°Β/°Α) 37.24 N/21.20 E Εστιακό Βάθος (km) 18km Απόσταση...

Υπηρεσίες